تبلیغات
آپلود عکس رایگان پرندگان زینتی/قرقاول - مرغ و خروس لهستانی
**اولین و جامع ترین وب تخصصی انواع نژاد قرقاول در ایران**
مرغ و خروس لهستانی

لهستانی Polish Fowl

شکل ظاهری :

وزن خروسها 1.5 کیلوگرم و مرغها حدود 1 کیلوگرم

مکان نگهداری :
بستر ت 1الی 2 مترمربع

تغذیه :
کنسانتره ها ، دان ها ، غذای سبز یا سبزیجات

سن بلوغ :
شش ماهگی

فصل جفت گیری :
درشرایط مناسب درتمام اوقات سال

تعداد تخم های گذاشته شده درطول سال :
120 تا 180 تخم

طول مدت تولد جوجه ها :
20 الی 21 روز

پیچک