تبلیغات
آپلود عکس رایگان پرندگان زینتی/قرقاول - اهداف پرورش قرقاول در ایران
**اولین و جامع ترین وب تخصصی انواع نژاد قرقاول در ایران**
عمده اهداف پرورش قرقاول در ایران ایجاد پرورشگاه های مناسب و مزارع مادر برای تولید تخم های نطفه دار ، رهاسازی تعدادی از این پرنده در مکان هایی که نسل این پرنده در حال انقراض است ، حفظ ذخایر ژنتیکی کشور ، جذب توریست و شکار چیان به مناطق دیدنی و بکر کشور ، تهیه قرقاول برای باغ وحش ها به منظور بازدید عموم و تولید گوشت آن به صورت کاملاً فراگیر جهت عرضه در رستوران ها و فروشگاه های مواد پروتئینی می باشد . استفاده و بهره گیری از پرنده جهت باشگاه های شکار پرنده و تیر اندازی ، شکار با سگ های تعلیمی و پرندگان شکاری و هم چنین سایر فعالیت های دیگر از دیگر اهداف پرورش قرقاول است .


پیچک